Bizantina

 • Moneda Copa Bizantina de Bronce 0 0 0 (3501D)

 • 2.5 cm
 • Moneda Copa Bizantina de Bronce 0 0 0 (3502D)

 • 2.5 cm
 • Moneda Copa Bizantina de Bronce 0 0 0 (3503D)

 • 2.3 cm
 • Moneda Copa Bizantina de Bronce 0 0 0 (3504D)

 • 2.4 cm
 • Moneda Copa Bizantina de Bronce 0 0 0 (3505D)

 • 1.7 cm
 • Moneda Copa Bizantina de Bronce 0 0 0 (3506D)

 • 2.2 cm
 • Moneda Copa Bizantina de Bronce 0 0 0 (3507D)

 • 2 cm
 • Moneda Copa Bizantina de Bronce 0 0 0 (3508D)

 • 2.2 cm
 • Moneda Copa Bizantina de Bronce 0 0 0 (3509D)

 • 1.8 cm
 • Moneda Copa Bizantina de Bronce 0 0 0 (3510D)

 • 1.7 cm
 • Moneda Copa Bizantina de Bronce 0 0 0 (3511D)

 • 2.1 cm
 • Moneda Copa Bizantina de Bronce 0 0 0 (3512D)

 • 2 cm
 • Moneda Copa Bizantina de Bronce 0 0 0 (3513D)

 • 1.6 cm
 • Moneda Copa Bizantina de Bronce 0 0 0 (3514D)

 • 1.6 cm
 • Moneda Copa Bizantina de Bronce 0 0 0 (3515D)

 • 1.6 cm
 • Moneda Copa Bizantina de Bronce 0 0 0 (3516D)

 • 1.9 cm
 • Moneda Copa Bizantina de Bronce 0 0 0 (3517D)

 • 1.6 cm
 • Moneda Copa Bizantina de Bronce 0 0 0 (3518D)

 • 1.6 cm
 • Moneda Copa Bizantina de Bronce 0 0 0 (3519D)

 • 1.6 cm
 • Moneda Copa Bizantina de Bronce 0 0 0 (3520D)

 • 1.5 cm
 • Moneda Copa Bizantina de Bronce 0 0 0 (3521D)

 • 1.4 cm
 • Moneda Copa Bizantina de Bronce 0 0 0 (3522D)

 • 2.1 cm
 • Moneda Copa Bizantina de Bronce 0 0 0 (3523D)

 • 1.6 cm
 • Moneda Copa Bizantina de Bronce 0 0 0 (3524D)

 • 1.4 cm
 • Moneda Copa Bizantina de Bronce 0 0 0 (3525D)

 • 1.4 cm
 • Moneda Copa Bizantina de Bronce 0 0 0 (3526D)

 • 2 cm
 • Moneda Copa Bizantina de Bronce 0 0 0 (3527D)

 • 1.4 cm
 • Moneda Copa Bizantina de Bronce 0 0 0 (3528D)

 • 1.7 cm
 • Moneda Copa Bizantina de Bronce 0 0 0 (3529D)

 • 1.5 cm
 • Moneda Copa Bizantina de Bronce 0 0 0 (3530D)

 • 1.9 cm
 • Moneda Copa Bizantina de Bronce 0 0 0 (3531D)

 • 1.7 cm
 • Moneda Copa Bizantina de Bronce 0 0 0 (3532D)

 • 1.5 cm
 • Moneda Copa Bizantina de Bronce 0 0 0 (3533D)

 • 1.5 cm
 • Moneda Copa Bizantina de Bronce 0 0 0 (3534D)

 • 1.7 cm
 • Moneda Copa Bizantina de Bronce 0 0 0 (3535D)

 • 1.3 cm
 • Moneda Copa Bizantina de Bronce 0 0 0 (3536D)

 • 2.1 cm
 • Moneda Copa Bizantina de Bronce 0 0 0 (3537D)

 • 1.9 cm
 • Moneda Copa Bizantina de Bronce 0 0 0 (3538D)

 • 2 cm
 • Moneda Copa Bizantina de Bronce 0 0 0 (3539D)

 • 2 cm
 • Moneda Copa Bizantina de Bronce 0 0 0 (3540D)

 • 1.9 cm
 • Moneda Copa Bizantina de Bronce 0 0 0 (3541D)

 • 1.9 cm
 • Moneda Copa Bizantina de Bronce 0 0 0 (3542D)

 • 2 cm
 • Moneda Copa Bizantina de Bronce 0 0 0 (3543D)

 • 1.7 cm
 • Moneda Copa Bizantina de Bronce 0 0 0 (3544D)

 • 1.9 cm
 • Moneda Copa Bizantina de Bronce 0 0 0 (3545D)

 • 1.7 cm
 • Moneda Copa Bizantina de Bronce 0 0 0 (3546D)

 • 1.6 cm
 • Moneda Copa Bizantina de Bronce 0 0 0 (3547D)

 • 1.5 cm