Europa

 • Islandia 10 Aurar 1940 (2827D)

 • 1.4 cm
 • Islandia 10 Aurar 1981 (692D)

 • 1.7 cm
 • Islandia 10 Aurar 1981 (2118D)

 • 1.7 cm
 • Islandia 2 Aurar 1942 (2996D)

 • 1.9 cm
 • Islandia 50 Aurar 1981 (122D)

 • 2 cm
 • Rumania 10 Bani 2005 (1317D)

 • 2.2 cm
 • Rumania 15 Bani 1966 (1538D)

 • 1.9 cm
 • Rumania 15 Bani 1966 (1543D)

 • 1.9 cm
 • Rumania 15 Bani 1975 (1531D)

 • 1.9 cm
 • Rumania 15 Bani 1975 (1560D)

 • 1.9 cm
 • Rumania 25 Bani 1960 (1333D)

 • 2.2 cm
 • Rumania 25 Bani 1960 (2295D)

 • 2.2 cm
 • Rumania 25 Bani 1966 (484D)

 • 2.2 cm
 • Rumania 25 Bani 1982 (532D)

 • 2.2 cm
 • Rumania 5 Bani 1966 (1403D)

 • 1.6 cm
 • Rumania 5 Bani 1966 (1639D)

 • 1.6 cm
 • Rumania 5 Bani 2005 (1440D)

 • 1.8 cm
 • Rumania 5 Bani 2005 (1669D)

 • 1.8 cm
 • Rumania 5 Bani 2007 (1442D)

 • 1.8 cm
 • Malta 1 Cent 1991 (2253D)

 • 1.8 cm
 • Chipre 1 Cent 2004 (1640D)

 • 1.6 cm
 • Malta 1 Cent 2004 (1689D)

 • 1.8 cm
 • Lituania 5 Centai 1991 (2037D)

 • 2.4 cm
 • Lituania 1 Centas 1991 (1690D)

 • 1.8 cm
 • Luxemburgo 25 Centimes 1963 (1727D)

 • 1.8 cm
 • Luxemburgo 25 Centimes 1970 (1698D)

 • 1.8 cm
 • Malta 10 Cents 1986 (2296D)

 • 2.2 cm
 • Malta 10 Cents 1998 (2005D)

 • 2.3 cm
 • Chipre 2 Cents 1992 (1551D)

 • 1.9 cm
 • Malta 5 Cents 1986 (1244D)

 • 2.1 cm
 • Islandia 1 Eyrir 1942 (2802D)

 • 1.5 cm
 • Islandia 1 Eyrir 1946 (008H)

 • 1.5 cm
 • Islandia 1 Eyrir 1959 (2801D)

 • 1.5 cm
 • Luxemburgo 1 Franc 1955 (080H)

 • 2.1 cm
 • Luxemburgo 1 Franc 1977 (3086D)

 • 2.2 cm
 • Luxemburgo 1 Franc 1981 (3087D)

 • 2.2 cm
 • Luxemburgo 1 Franc 1984 (1195D)

 • 2.2 cm
 • Luxemburgo 1 Franc 1990 (2980D)

 • 2.2 cm
 • Suiza 1/2 Franc 1934 (060P)
  2.5 grms. de Plata 0.835

 • 1.8 cm
 • Luxemburgo 5 Francs 1981 (3248D)

 • 2.4 cm
 • Repblica Checa 50 Groszy 1991 (3071D)

 • 0 cm
 • Eslovaquia 20 Haleru 1994 (1516D)

 • 1.9 cm
 • Eslovaquia 50 Haleru 1993 (537D)

 • 2.2 cm
 • Eslovaquia 50 Haleru 1993 (2010D)

 • 2.3 cm
 • Eslovaquia 10 Halierov 1999 (616D)

 • 1.7 cm
 • Eslovaquia 10 Halierov 2002 (706D)

 • 1.7 cm
 • Ucrania 10 Kopiyok 2006 (2400D)

 • 1.6 cm
 • Ucrania 25 Kopiyok 2009 (477D)

 • 2.2 cm
 • Repblica Checa 1 Koruna 1993 (1204D)

 • 2.2 cm
 • Repblica Checa 1 Koruna 1996 (1150D)

 • 2.2 cm
 • Repblica Checa 1 Koruna 2002 (031D)

 • 2.2 cm
 • Repblica Checa 2 Koruna 1995 (1369D)

 • 2.2 cm
 • Noruega 1 Krone 1950 (099P)

 • 2.5 cm
 • Noruega 1 Krone 1998 (1164D)

 • 2.2 cm
 • Croacia 1 Kuna 1993 (2070D)

 • 2.3 cm
 • Croacia 1 Kuna 1994 (1995D)

 • 2.3 cm
 • Croacia 1 Kuna 1999 (885D)

 • 2.3 cm
 • Bulgaria 50 Leba 1997 (2269D)

 • 1.8 cm
 • Rumania 1000 Lei 2003 (1375D)

 • 2.2 cm
 • Rumania 500 Lei 2000 (446D)

 • 2.6 cm
 • Rumania 1 Leu 1963 (1031D)

 • 2.6 cm
 • Rumania 1 Leu 1966 (407D)

 • 2.6 cm
 • Rumania 1 Leu 1966 (2385D)

 • 2.5 cm
 • Rumania 1 Leu 1966 (2394D)

 • 2.5 cm
 • Bulgaria 100 Leva 1934 (108P)
  20 grms. de Plata 0.5

 • 3.4 cm
 • Croacia 20 Lipa 2001 (1718D)

 • 1.8 cm
 • Croacia 2 Lipe 2005 (1596D)

 • 1.9 cm
 • San Marino 1 Lira 1977 (2106D)

 • 1.7 cm
 • Vaticano 2 Lire 1867 (077P)
  10 grms. de Plata 0.835

 • 0 cm
 • Vaticano 500 Lire 1963 (074P)
  11 grms. de Plata 0.835

 • 2.9 cm
 • Finlandia 1 Markka 1944 (083H)

 • 2.1 cm
 • Finlandia 1 Markka 1946 (067H)

 • 2.1 cm
 • Finlandia 1 Markka 1948 (066H)

 • 2.1 cm
 • Finlandia 1 Markka 1951 (073H)

 • 2.1 cm
 • Finlandia 1 Markka 1952 (071H)

 • 2.1 cm
 • Finlandia 5 Markkaa 1941 (118H)

 • 2.4 cm
 • Chipre 25 Mils 1973 (3065D)

 • 1.9 cm
 • Chipre 5 Mils 1956 (3262D)

 • 2.5 cm
 • Malta 5 Mils 1972 (579D)

 • 2.6 cm
 • Noruega 1 Ore 1963 (040D)

 • 1.6 cm
 • Noruega 10 Ore 1876 (012H)
  1.5 grms. de Plata 0.4

 • 1.5 cm
 • Noruega 10 Ore 1942 (009H)

 • 1.5 cm
 • Noruega 10 Ore 1963 (2144D)

 • 1.5 cm
 • Noruega 10 Ore 1976 (2145D)

 • 1.5 cm
 • Noruega 10 Ore 1977 (2143D)

 • 1.5 cm
 • Noruega 10 Ore 1985 (2142D)

 • 1.5 cm
 • Noruega 10 Ore 1986 (2141D)

 • 1.5 cm
 • Noruega 10 Ore 1990 (2139D)

 • 1.5 cm
 • Noruega 10 Ore 1990 (2140D)

 • 1.5 cm
 • Dinamarca 2 Ore 1950 (079H)

 • 2.1 cm
 • Dinamarca 25 Ore 1874 (028H)
  2.42 grms. de Plata 0.6

 • 1.7 cm
 • Dinamarca 25 Ore 1907 (135P)
  2.42 grms. de Plata 0.6

 • 1.7 cm
 • Noruega 25 Ore 1960 (641D)

 • 1.7 cm
 • Noruega 25 Ore 1962 (638D)

 • 1.7 cm
 • Noruega 25 Ore 1963 (2917D)

 • 1.7 cm
 • Noruega 25 Ore 1969 (2108D)

 • 1.7 cm
 • Noruega 25 Ore 1977 (604D)

 • 1.7 cm
 • Noruega 25 Ore 1977 (710D)

 • 1.7 cm
 • Noruega 25 Ore 1977 (2089D)

 • 1.7 cm
 • Dinamarca 5 Ore 1953 (146H)

 • 2.7 cm
 • Noruega 5 Ore 1975 (3048D)

 • 1.8 cm
 • Noruega 5 Ore 1980 (224H)

 • 1.9 cm
 • Noruega 50 Ore 1977 (1319D)

 • 2.2 cm
 • Irlanda 1/2 Pence 1971 (2117D)

 • 1.7 cm
 • Irlanda 1/2 Pence 1971 (2137D)

 • 1.7 cm
 • Irlanda 1/2 Pence 1975 (2085D)

 • 1.7 cm
 • Irlanda 1/2 Pence 1978 (2120D)

 • 1.7 cm
 • Irlanda 1/2 Pence 1980 (2112D)

 • 1.7 cm
 • Irlanda 1/2 Pence 1982 (2126D)

 • 1.7 cm
 • Irlanda 10 Pence 1993 (866D)

 • 2.3 cm
 • Irlanda 10 Pence 1994 (139D)

 • 2.3 cm
 • Irlanda 10 Pence 1998 (731D)

 • 2.3 cm
 • Guernsey 2 Pence 1979 (1095D)

 • 2.6 cm
 • Irlanda 2 Pence 1982 (548D)

 • 2.6 cm
 • Irlanda 2 Pence 1988 (573D)

 • 2.6 cm
 • Isla del Hombre 2 Pence 1990 (3263D)

 • 1.8 cm
 • Irlanda 5 Pence 1976 (178D)

 • 2.4 cm
 • Jersey 5 Pence 1985 (3208D)

 • 2.3 cm
 • Irlanda 5 Pence 1996 (1522D)

 • 2 cm
 • Irlanda 5 Pence 1998 (289D)

 • 2 cm
 • Finlandia 1 Penni 1907 (003H)

 • 1.5 cm
 • Finlandia 25 Pennia 1942 (209H)

 • 1.6 cm
 • Finlandia 25 Pennia 1944 (013H)

 • 1.6 cm
 • Finlandia 50 Pennia 1935 (041H)

 • 1.8 cm
 • Finlandia 50 Pennia 1944 (052H)

 • 1.8 cm
 • Irlanda 1 Penny 1971 (3089D)

 • 2.2 cm
 • Irlanda 1 Penny 1979 (2984D)

 • 2.2 cm
 • Irlanda 1 Penny 1980 (517D)

 • 2.2 cm
 • Irlanda 1 Penny 1982 (1185D)

 • 2.2 cm
 • Irlanda 1 Penny 1982 (2983D)

 • 2.2 cm
 • Irlanda 1 Penny 1993 (2277D)

 • 2.2 cm
 • Irlanda 1 Penny 1996 (1215D)

 • 2.2 cm
 • Irlanda 1 Penny 2000 (1172D)

 • 2.2 cm
 • Irlanda 1/2 Penny 1971 (615D)

 • 1.7 cm
 • Irlanda 1/2 Penny 1971 (687D)

 • 1.7 cm
 • Irlanda 1/2 Penny 1971 (1497D)

 • 1.7 cm
 • Irlanda 1/2 Penny 1976 (649D)

 • 1.7 cm
 • Irlanda 1/2 Penny 1980 (652D)

 • 1.7 cm
 • Chipre 9 Piastres 1901 (067P)
  5.6552 grms. de Plata 0.925

 • 0 cm
 • Suiza 1 Rappen (B) 1958 (1625D)

 • 1.6 cm
 • Suiza 10 Rappen 1805 (043P)

 • 0 cm
 • Suiza 10 Rappen 1879 (058H)

 • 1.9 cm
 • Suiza 10 Rappen 1967 (1235D)

 • 2 cm
 • Suiza 10 Rappen 1970 (2965D)

 • 2 cm
 • Suiza 10 Rappen 1975 (1525D)

 • 2 cm
 • Suiza 10 Rappen 1989 (1534D)

 • 2 cm
 • Suiza 10 Rappen 1996 (227D)

 • 2 cm
 • Suiza 10 Rappen 1998 (1564D)

 • 2 cm
 • Suiza 10 Rappen 2008 (1552D)

 • 2 cm
 • Suiza 2 Rappen 1969 (1603D)

 • 1.9 cm
 • Suiza 5 Rappen 1959 (2911D)

 • 1.8 cm
 • Suiza 5 Rappen 1962 (1712D)

 • 1.8 cm
 • Suiza 5 Rappen 1967 (1413D)

 • 1.8 cm
 • Suiza 5 Rappen 1969 (1425D)

 • 1.8 cm
 • Suiza 5 Rappen 1994 (610D)

 • 1.8 cm
 • Suiza 5 Rappen 2005 (2103D)

 • 1.8 cm
 • Latvia 1 Santimi 1997 (1401D)

 • 1.6 cm
 • Latvia 1 Santimi 2003 (1614D)

 • 1.6 cm
 • Latvia 2 Santimi 1992 (2094D)

 • 1.7 cm
 • Latvia 2 Santimi 1992 (2128D)

 • 1.7 cm
 • Latvia 2 Santimi 2000 (1473D)

 • 1.7 cm
 • Latvia 2 Santimi 2000 (2084D)

 • 1.7 cm
 • Latvia 2 Santimi 2006 (2081D)

 • 1.7 cm
 • Latvia 5 Santimi 1992 (2238D)

 • 2 cm
 • Latvia 5 Santimi 2006 (1693D)

 • 2 cm
 • Latvia 10 Santimu 1992 (1555D)

 • 1.9 cm
 • Jersey 1/4 Schilling 1957 (3122D)

 • 2.1 cm
 • Estonia 10 Senti 1997 (2092D)

 • 1.7 cm
 • Estonia 10 Senti 2002 (2259D)

 • 1.7 cm
 • Estonia 20 Senti 2004 (1686D)

 • 1.8 cm
 • Dinamarca 16 Skilling 1856 (066P)
  3.898 grms. de Plata 0.5

 • 2.2 cm
 • Bulgaria 1 Stotinki 1962 (2325D)

 • 1.5 cm
 • Bulgaria 1 Stotinki 1962 (2326D)

 • 1.5 cm
 • Bulgaria 1 Stotinki 1962 (2327D)

 • 1.5 cm
 • Bulgaria 1 Stotinki 1974 (2323D)

 • 1.5 cm
 • Bulgaria 1 Stotinki 1974 (2328D)

 • 1.5 cm
 • Bulgaria 1 Stotinki 1974 (2329D)

 • 1.5 cm
 • Bulgaria 1 Stotinki 2000 (1449D)

 • 1.8 cm
 • Bulgaria 2 Stotinki 1962 (402D)

 • 1.8 cm
 • Bulgaria 2 Stotinki 1962 (1454D)

 • 1.8 cm
 • Bulgaria 2 Stotinki 1962 (1462D)

 • 1.8 cm
 • Bulgaria 2 Stotinki 1962 (1469D)

 • 1.8 cm
 • Bulgaria 2 Stotinki 1962 (1503D)

 • 1.8 cm
 • Bulgaria 2 Stotinki 1974 (1434D)

 • 1.8 cm
 • Bulgaria 20 Stotinki 1974 (1187D)

 • 2.2 cm
 • Bulgaria 20 Stotinki 1974 (1229D)

 • 2.2 cm
 • Bulgaria 20 Stotinki 1974 (3116D)

 • 2.2 cm
 • Bulgaria 5 Stotinki 1962 (472D)

 • 2.2 cm
 • Bulgaria 5 Stotinki 1962 (531D)

 • 2.2 cm
 • Bulgaria 5 Stotinki 1962 (2072D)

 • 2.3 cm
 • Bulgaria 5 Stotinki 1974 (465D)

 • 2.2 cm
 • Bulgaria 5 Stotinki 1974 (495D)

 • 2.2 cm
 • Bulgaria 5 Stotinki 1974 (1331D)

 • 2.2 cm
 • Bulgaria 5 Stotinki 1999 (1579D)

 • 1.9 cm